Zapraszamy na targi Wodkan 2017 w Bydgoszczy 16-18.05

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej XXV edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy , których organizatorem jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Targi odbędą się w dniach 16-18 maja 2017 r.

Wystawa od lat jest najważniejszym na krajowym rynku oraz jednym z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Co roku uczestniczy w niej 400 wystawców oraz 10 000 osób zwiedzających - specjalistów z branży: dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zgodnie z prognozami, w najbliższych latach w Polsce planuje się:

• budowę ponad 16 tys. km sieci kanalizacyjnej,

• modernizację ponad 3,5 tys. km sieci kanalizacyjnej,

• inwestycje na ponad 750 oczyszczalniach ścieków.

Nakłady inwestycyjne na te działania mają wynieść odpowiednio:

• na sieć kanalizacyjną – ponad 15,4 mld zł,

• na oczyszczalnie ścieków – ponad 7,6 mld zł,

co oznacza, że łączne przyszłe nakłady inwestycje na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą ok. 23 mld