Inspekcja TV i czyszczenie przewodów rurowych

Przedsiębiorstwo RETEL świadczy szereg specjalistycznych usług związanych z Inspekcją TV oraz czyszczeniem przewodów rurowych.

Inspekcja TV (monitoring)

Jest pierwszym etapem prac, w której robot z kamerą sprawdza stan rur oraz szuka ewentualnych zatorów lub uszkodzeń. To gwarantuje prawidłową wizualną ocenę stanu w jakim znajduje się interesujący nas odcinek kanalizacji wewnątrz.

 

Przebieg: Specjalista/operator wprowadza kamerę do przewodu kanalizacyjnego, a następnie analizując obraz na ekranie monitora, określa stan techniczny lub przyczynę awarii.

 

Zalety inspekcji TV: poznanie przebiegu trasy przewodu kanalizacyjnego, możliwość pomiaru spadków lokalizacja przyłączy , poznanie stopnia zanieczyszczenia kanalizacji osadami, lokalizacja rozrostu korzeni powodujących niedrożność kanału, poznanie nieszczelności połączeń rur, przykanalików i studzienek, lokalizacja uszkodzonych miejsc

 

Nasi klienci otrzymują nagraną w kolorze kasetę  płytę CD lub DVD (nagranie w zależności od potrzeb: DVD, SVCD, VCD, *.avi, *.mpeg), raport pisemno-graficzny, ocenę eksploatacyjną stanu technicznego oraz na życzenie propozycję naprawy.

Nasze usługi wykonujemy samojezdnymi kamerami niemieckiej firmy iPEK International  - światowego lidera w zakresie budowy kamer do monitoringu TV kanalizacji.

Firma nasza zajmuje się ponadto wykonywaniewm inspekcji TV przewodów rurowych. Posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu przeglądów przed i po renowacjach kanałów, podczas czyszczenia rur, wycinania korzenii przykanalików. Poszukujemy przedsiębiorstw zainteresowanych kupnem jak również redystrybucją zestawów do inspekcji TV przedsiębiorstwa iPEK GmbH na terenie Polski.

Kamero-wóz wyposażony jest w urządzenia elektroniczne umożliwiające: zapis na płytach CD oraz DVD, wykonanie kolorowych zdjęć (wraz z ich wydrukiem) komputerową obróbkę danych (raporty) z możliwością zapisu lub wydruku bieżący pomiar odległości monitorowanego kanału

W przypadku kiedy Inspekcja TV wykaże nieprawidłowości stosuje się odpowiedni system naprawczy, częstą przyczyną wszelkich problemów z kanalizacją są zatory spowodowane zebraniem odpadów wewnątrz rury, w takim przypadku dokonujemy czyszczenia rur strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem lub też mechanicznego usunięcia zatoru.

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjny proces przygotowania do naprawy bezwykopowej ciągów rurowych poprzez zastosowanie nowoczesnego inspekcyjnego robota frezującego wraz z oprzyrządowaniem” numer projektu WND-RPZP.01.01.03-32-022/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 zostały wprowadzone do Oferty Spółki 5 nowych usług:


W wyniku realizacji inwestycji firma wprowadzi następujące nowe usługi:


1. Naprawa bezwykopowa krótkim rękawem
2. Przygotowanie kanałów pod renowacje bezwykopowe
3. Usuwanie przeszkód w kanalizacji metodą mechaniczną (za pomocą robota frezującego)
4. Usuwanie inkrustracji w przewodach rurowych
5. Wycinanie przykanalików po renowacji przewodu rurowego